a) Konfiguracja urządzeń telefonicznych, sieciowych, komputerowych i telewizyjnych podczas instalacji Internetu, Telefonu lub Telewizji wliczona w cenie (ilość ta jest ograniczona i zależy od uznania instalatora).
b) Instalacja i konfiguracja dodatkowych urządzeń sieciowych 30,00 zł/szt plus ewentualne koszty dojazdu do klienta 1,5 zł za kilometr
c) Wysyłka uszkodzonego sprzętu sieciowego, który jest objęty gwarancją producenta 18,00 zł
d) Serwis i wymiana uszkodzonego Urządzenia Końcowego w okresie gwarancji – 0,00 zł. Klient może być obciążony kosztami wysyłki (podpunkt „c”)
e) Wymiana urządzenia końcowego po okresie gwarancji 199,00 zł (kwota ta jest w całości wliczona jako ryczałt na abonament), dodatkowo klient może być obciążony kosztami wysyłki (podpunkt „c”).
f) Nieuzasadnione wezwanie serwisanta płatne 30,00 zł
g) Godzina pracy Informatyka 25,00 zł
h) Zawieszenie dostępu do Internetu maksymalnie do 2 miesięcy 0 zł
i) Aktywacja dostępu do Internetu po wyłączeniu 30,00 zł
j) Instalacja systemu operacyjnego 50,00 zł (+30,00 zł z zachowaniem aktualnych danych)
k) Instalacja sterowników z płyty 20,00 zł
l) Instalacja sterowników bez płyty 40,00 zł
m) Odtworzenie systemu z backup lub przywrócenie systemu 35,00 zł
n) Utworzenie kopi zapasowej całego systemu i plików 150,00 zł
o) Odzyskiwanie utraconych danych, bez fizycznie uszkodzonego dysku 200,00 – 300,00
p) Odzyskanie danych z fizycznie uszkodzonego dysku od 500,00 zł
q) Odwirusowanie i optymalizacja sytemu – 100,00 zł
r) Wgrywanie mapy do GPS: Polska: 50,00 zł ; Europa: 70,00 zł
s) Wgrywanie map do samochodu: Polska 70,00 zł ; Europa 100,00 zł
t) Wgrywanie systemu operacyjnego do komórki, tabletu – 50,00 zł
u) Instalacja aplikacji i aktualizacji od 10,00 zł
v) Wymiana podzespołów komputerowych od 30,00 zł
w) Wymiana podzespołów elektronicznych od 50,00 zł
x) Opłata administracyjna z tytułu dochodzenia zaległych opłat 10,00 zł
y) Biling połączeń telefonicznych z ostatnich 3 miesięcy 5,00 zł
z) Przywrócenie utraconego numeru: 30,00 zł

Bezpłatna opieka serwisowa dla klientów indywidualnych

a) INDOOR **
• Abonament miesięczny 19,99 zł umowa na 12m
– Klient sam dostarcza uszkodzony sprzęt do siedziby firm
– Naprawa dotyczy sprzętu zawartego w umowie
• Zakres napraw obejmuje:
– Diagnostykę sprzętu
– Naprawę, aktualizację, instalację oprogramowania
– Wymianę uszkodzonego podzespołu
• Każdy dodatkowy sprzęt dodany do opieki serwisowej to 5,00 zł, chyba że dostawca podczas podpisania umowy wyceni inaczej
• Koszty zakupionych podzespołów pokrywa Abonent, chyba że dodatkowo wykupi ubezpieczenie na sprzęt w firmie ITEcomp, koszt takiego ubezpieczenia już od 9,99 zł

b) OUTDOOR **
• Abonament miesięczny 34,99 zł umowa na 12m
– Serwisant przyjeżdża do klienta (do 15km, każdy dodatkowy km dopłata 1,5 zł do abonamentu)
– Naprawa dotyczy sprzętu zawartego w umowie
• Zakres napraw obejmuje:
– Diagnostykę sprzętu
– Naprawę, aktualizację, instalację
oprogramowania
– Wymianę uszkodzonego podzespołu
• Każdy dodatkowy sprzęt dodany do opieki serwisowej to 5,00 zł, chyba że dostawca podczas podpisania umowy wyceni inaczej
Koszty zakupionych podzespołów pokrywa Abonent, chyba że dodatkowo wykupi ubezpieczenie na sprzęt w firmie ITEcomp, koszt takiego ubezpieczenia już od 9,99 zł

** – W przypadku usług INDOOR OUTDOOR dostawca zobowiązuje się do przyjęcia maksymalnie 12 zleceń serwisowych. Jeżeli diagnostyka wykaże, iż podzespół jest do wymiany, czas naprawy może się przedłużyć do kilku dni, tego typu usługa liczona jest jako 2 zlecenia serwisowe, demontaż i instalacja zakupionej części. Podzespół dostarcza firma ITEcomp w cenach rynkowych, lub bez opłat jeśli zostanie wykupione odpowiednie ubezpieczenie.

W przypadku nieuzasadnionego wezwania wyjazd liczony jest jako zlecenie serwisowe.

Jeżeli abonent wykorzysta wszystkie zlecenia, może skorzystać z Usług poza abonamentem zgodnymi z Cennikiem Usług plus ewentualny dojazd do klienta 1,5 zł/km

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego